Novinky v iOS 10.3 – dynamická ikonka, hodnotenia a recenzie aplikácie


Pár dní dozadu vyšiel iOS 10.3, ktorý priniesol pár vcelku zaujímavých noviniek z pohľadu iOS vývojára. Niektoré som mal už tú možnosť vyskúšať a tak sa s Vami podelím o prvé dojmy a skúsenosti.

Dynamická ikona aplikácie

Keď som zaregistroval túto novinku ešte v jednej z alpha verzií iOS 10.3, tak ma dosť potešila a plánoval som ju využiť v mojej aplikácii iMeteo.sk Počasie. Bohužiaľ zatiaľ sa tak určite nestane, hneď vysvetlím aj prečo.

Jednou z funkcionalít mojej aplikácie je zobrazenie aktuálnej teploty na ikonke aplikácie v tzv. badgy, ktorý je pôvodne určený na zobrazenie počtu zaslaných notifikácií aplikáciou. Problém tejto funckionality je ten, že počet notifikácií býva vždy kladné celé číslo a nie je teda možné na ikonke zobraziť teploty <= 0°C.  Takže správna teplota sa zobrazuje iba v prípade kladných teplôt, inak buď chýba záporné znamienko alebo sa hodnota teploty nezobrazuje vôbec (v prípade 0°C). Zaradenie tejto funkcionality som už viackrát oľutoval, lebo ma stálo pomerne veľa času, aby som opätovne užívateľom vysvetlil, že nejde o chybu, ale o systémové obmedzenie. Preto ma veľmi oslovila nová možnosť dynamicky meniť ikonku aplikácie, ktorú prináša iOS 10.3.

Túto novinku som hneď vyskúšal a narazil som hneď na niekoľko problémov, pre ktoré je z môjho pohľadu táto funkcionalita zatiaľ nepoužiteľná.

  1. Ikonku nie je možné meniť v prípade, že aplikácia beží na pozadí ( napr. v mojom prípade, teplotu v badgy na ikonke pravidelne aktualizujem, aj keď aplikácia beží na pozadí)
  2. Pri každej zmene ikonky sa zobrazí užívateľovi otravný informačný dialóg s informáciou, že došlo k zmene ikonky. Užívateľsky dosť nešťastné riešenie, ktoré z môjho pohľadu úplne zabíja zmysel tejto zaujímavej vlastnosti.
  3. Obrázok ikonky sa momentálne nedá dynamicky vytvárať, čiže každá alternatíva ikonky musí mať grafický podklad zahrnutý v balíčku aplikácie, čím sa zväčšuje celková veľkosť aplikácie. V mojom prípade, keby chcem zahrnúť rozsahy historicky max. a min. teplôt nameraných na Slovensku by to bolo 87 ikon (-43°C do 43°C) a keďže sú potrebné 2 rozmery 120 x 120px a 180 x 180px, celkovo by som musel vytvoriť 174 ikon.

Aj keď ide o zaujímavú vlastnosť v reálnom svete si momentálne neviem predstaviť veľa prípadov, pri ktorých by sa aktuálne dala použiť. Budem dúfať, že to Apple ešte prehodnotí a v nasledujúcich aktualizáciách iOS odstránia aspoň niektoré hore spomínané nedostatky.

Hodnotenia a recenzie aplikácie

S príchodom iOS 10.3 sa objavili 2 novinky, ktoré vnímam pozitívne z pohľadu užívateľského supportu a marketingu aplikácie. V prvom rade ide o natívny dialóg s možnosťou ohodnotiť kvalitu aplikáciu priamo z aplikácie bez potreby presmerovania užívateľa do App Storu. Myslím si, že by to mohlo mať pozitívny vplyv na počet hodnotení aplikácie, keďže hodnotenie je tým pádom výrazne jednoduchšie a implementácia tohto dialógu je jeden riadok kódu :).

iOS rating dialog

Dialóg s možnosťou hodnotenia aplikácie.

Druhá a z môjho pohľadu najvýznamnejšia novinka, je možnosť reagovať na hodnotenia užívateľov. Táto pre Google Play bežná vec, prichádza na App Store až teraz, ale aj tak som za ňu rád. Vývojár tak získava možnosť priamej komunikácie s užívateľmi, ktorí sa rozhodli aplikáciu recenzovať.

iOS application reviews

Pribudla možnosť reagovať na recenzie od užívateľov.

Celkovo hodnotím túto aktualizáciu vcelku pozitívne a pevne dúfam, že sa raz dožijem možnosti reálnej dynamickej ikony, bez zbytočných obmedzení :). O svoje skúsenosti s iOS 10.3 sa môžete so mnou podeliť dole v komentároch, rád si prečítam aj názory iných vývojárov.